RTÜK 2015 Lisans Ücretleri ve Yıllık Kullanım Ücreti Katsayısını Belirledi!


RTÜK 2015 Lisans Ücretleri ve Yıllık Kullanım Ücreti Katsayısını Belirledi!

2015 Yılı Uydu ve Kablolu Yayın Lisans Ücretleri, Yayın İletim Yetkilendirme Ücretleri ile Karasal Yayınlar İçin Yıllık Kullanım Ücreti Katsayısı Belirlendi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uydu Yayın Yönetmeliği ile Kablolu Yayın Yönetmeliğinin 8/3, 14/3 ve 14/4 maddeleri gereğince; uydu ve kablolu yayın lisans ücretleri,yayın iletim yetkilendirme ücretleri ve kanal veya frekans yıllık kullanım ücreti katsayısı (K) Maliye Bakanlığınca her yıl ilan edilen yeniden değerleme oranı kadar artırılarak, Üst Kurulun internet sitesinde yayınlanmakta ve takip eden Ocak ayı başından itibaren uygulanarak, geçerli olan tarifeye ve Kanunun 42. maddesine göre tahsil edilmektedir.

2014 yılı için yeniden değerleme oranı, % 10,11 olarak belirlenmiş olup Maliye Bakanlığınca 15 Kasım 2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmi Gazetede 441 sıra no ile yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur. Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların 2015 yılı için ödeyeceği uydu ve kablolu yayın lisans ücretleri ile platform ve altyapı işletmeci kuruluşların ödeyeceği yayın iletim yetkilendirme ücretleri ve kanal/frekans yıllık kullanım ücreti katsayısı (K), Üst Kurulun 09/12/2014 tarihli ve 2014/62 sayılı toplantısında alınan kararlara istinaden % 10,11 oranında artırılmış bulunmaktadır.

Artırım sonrası belirlenen uydu ve kablolu yayın lisans ücretleri ile yayın iletim yetkilendirme ücretleri ve kanal/frekans yıllık kullanım ücreti katsayısı (K) aşağıda yer almaktadır:

 

I- UYDU YAYINLARI İÇİN:

(1) Uydu ortamından yayın yapan/yapacak medya hizmet sağlayıcı kuruluşların 2015 yılı için ödemeleri gereken 10 (on) yıllık;

 

a) Uydu Yayın Lisans Ücretleri;
Lisans Ücreti (TL)
1-Radyo yayın hizmetleri için: 24.032,00
2-Televizyon yayın hizmetleri için: 240.318,00
3-İsteğe bağlı yayın hizmetleri için: 57.219,00

(2) 2015 yılı için yıllık alınacak yayın yetkilendirme ücretleri;

a) Platform işletmecileri için:

114.437,00-TL+ (Abone sayısı x 0,45775)-TL

b) Altyapı işletmecileri için:

286.093,00-TL

olarak belirlenmiştir.

 

II- KABLOLU YAYINLAR İÇİN:

(1) Kablolu ortamdan yayın yapan/yapacak medya hizmet sağlayıcı kuruluşların 2015 yılı için ödemeleri gereken 10 (on) yıllık;

a) Nüfusu 1 milyondan az olan tek İl için;
Lisans Ücreti (TL)
1-Radyo yayın hizmetleri için: 2.289,00
2-Televizyon yayın hizmetleri için: 22.887,00
3-İsteğe bağlı yayın hizmetleri için: 11.444,00

 

b) Nüfusu 1 milyondan fazla olan tek İl için;
Lisans Ücreti (TL)
1-Radyo yayın hizmetleri için: 3.433,00
2-Televizyon yayın hizmetleri için: 34.331,00
3-İsteğe bağlı yayın hizmetleri için: 17.166,00

 

c) Çok il’e yönelik yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar için;
Lisans Ücreti (TL)
1-Radyo yayın hizmetleri için: 24.032,00
2-Televizyon yayın hizmetleri için: 240.318,00
3-İsteğe bağlı yayın hizmetleri için: 57.219,00

(2) 2015 yılı için yıllık alınacak yayın yetkilendirme ücretleri

a) Platform işletmecileri için:

114.437,00-TL+ (Abone sayısı x 0,45775)-TL.

b) Altyapı işletmecileri için:

286.093,00-TL

olarak belirlenmiştir.

 

KARASAL YAYINLAR YILLIK KULLANIM ÜCRETLERİ KATSAYISI

            (1) 2015 yılı için kanal veya frekans yıllık kullanım ücreti katsayısı

Karasal ortamda yayında olan radyo ve televizyon kuruluşlarından alınacak televizyon kanal ve radyo frekans yıllık kullanım ücretlerine ilişkin katsayı;

(K) = 0,45775

olarak belirlenmiştir.
Bir cevap yazın