URYAD’DAN AÇIKLAMA


URYAD’DAN AÇIKLAMA

Son günlerde radyo sektöründe URYAD Tarafından yaptırılan yeni araştırma oldukça konuşulup tartışılıyor hatta bazı radyolar bu araştırmadan çıkarılırken bazı radyolar’da kendiliğinden çıkıyor,kısaca bir takım sorunlar ve şaibeler olduğu iddiaları piyasada konuşuluyor.

Tam’da bu aşamada biraz gecikmeli’de olsa URYAD Bir açıklama yapıyor ancak konuşulan iddialara cevap vermek yerine sadece kendini ispatlama niteliğinde açıklama yapıyor.

İşte o açıklama!..

“Radyo Dinleyici Ölçümü Araştırması Basın Bildirisi”

Araştırma sonuçları güvenilir olup gerçek dışı ve asılsız iddialara itibar edilmemelidir

Radyo yayıncılık sektörünün yapısal sorunlarına eğilmek, sektörü nicel anlamda büyütmek üyeler arası menfaat dengesini korumak amacıyla Ulusal Radyo Yayıncıları Derneği ve radyo mecrasının dinleyici ölçümü araştırmasını yapmak üzere derneğimizin %100 iştirakiyle URYAD A.Ş kurulmuştur.

Şirketimiz Şubat 2014 tarihinde Radyo Dinleyici Ölçümü Araştırmasını yapmak üzere yola çıktığı günden itibaren sürecin, 6112 sayılı “Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun” ve “Yayın Hizmetlerinin İzlenme ve Dinlenme Oranı Ölçümlerinin Yapılmasına ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in getirdiği kurallar çerçevesinde ilerlemesine titizlikle özen göstermiş tüm çalışmalarını bu doğrultuda yürütmüştür.

Sektörümüzün uzun zamandır beklediği Radyo Dinleyici Ölçümü Araştırması’nın ilk sonuçları Kasım ayında, ikinci sonuçları ise Aralık ayında yayınlanmıştır. Bazı internet sitelerinde araştırma sonuçları hakkında asılsız ve doğruluğu araştırılmayan gerçek dışı iddialar yayınlanmıştır.

Radyo reyting ölçümlerinin yapılabilmesi ve düzenli veri açıklanabilmesi için ilgili yönetmelik gereği ölçümün temelini teşkil edecek evreni belirlemek üzere Veri Tabanı Araştırması yaptırılmış ve bu evren içinden seçilecek hanelerden oluşturulan panelle dinleyici ölçümünü gerçekleştirmek üzere Nielsen A.Ş ile anlaşılmıştır.
Veri Tabanı Araştırmasını ve Reyting araştırmasını yüklenici sıfatı ile yapan her iki araştırma şirketi de Türkiye Araştırmacılar Derneği üyesi ISO 20252 ve Güvenilir Araştırma Belgesi olan şirketler arasından, mecranın büyümesi için yoğun emek ve çaba sarf ederek ortak amaç için birleşmiş sektör temsilcilerinin bir araya geldiği URYAD A.Ş Yönetim Kurulu tarafından, son derece titiz çalışmaların sonucunda seçilmiştir.

Radyo Dinleyici Ölçümü Araştırması sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde, toplanan verilerin kendi içinde kontrolünün yapıldığı sağlıklı sonuçlar üreten inovatif bir metodoloji ile ilerlemektedir. Paneliste bilgisayar destekli telefonla arama yöntemi ile (CATI) eş zamanlı olarak, gerçek zamanlı dinleme (Real Time) ve bir gün önceki dinlemesi (Day After Recall) sorulmaktadır.

Araştırmanın akreditasyonu için gerekli tüm belgeler hazırlanarak 15 Eylül 2014 tarihinde RTÜK’e başvuruda bulunulmuş, araştırma sürecinin tüm aşamalarında RTÜK’ün de görüşleri alınarak ilerlenmiştir.

Aynı şekilde 28 Ağustos tarihinde dinleyici oranları ölçüm hizmetlerinin temini ve bu hizmetlerin abone sözleşmesi kapsamında abonelere iletilmesine ilişkin faaliyetlere yönelik olarak Rekabet Kurumu’na başvuruda bulunulmuş ve 27 Kasım tarihinde menfi tespit belgesi alınmıştır.

Araştırmanın bağımsız denetimi ise Prof. Dr. Can Bilgili (İletişim Sosyolojisi), Yrd. Doç. Dr.- Haluk Zülfikar (İstatistik) ve Öğretim Görevlisi Ali Gizer (Araştırma) tarafından yürütülmektedir.

Şirketimiz radyo araştırmalarını tarafsız, objektif ve kurumsal bir şekilde yasalara uygun olarak gerçekleştirmektedir. Araştırma sonuçları bağımsız yüklenici araştırma şirketi tarafından yapılmakta ve aynı şekilde bağımsız denetleme kurumu tarafından araştırma sonuçları hakkında tüm denetimler yasal mevzuatın açıkladığı şekilde yapılmaktadır.

Görüldüğü üzere sektörün kullanımına sunmak üzere tutarlı-tarafsız-şeffaf-güncel ve hesap verebilirlik esaslarına uygun olarak yaptırılan radyo dinleyici ölçümleri araştırmasının tüm süreçleri ilgili yönetmeliklere uyumdan, RTÜK’le koordineli gitmeye, araştırma şirketlerinin seçiminden, denetim ekibinin oluşturulmasına kadar son derece şeffaf ve şaibeye mahal vermeyecek şekilde profesyonelce yürütülmüştür ve yürütülmeye devam edilecektir.

Somut bir veri ve delile dayanmaksızın araştırma sonuçları hakkında gerçek dışı beyan ve yorumlarda bulunan kişi ve kurumlar hakkında yasal hukuki işlemler başlatılmıştır.

Saygıyla, bilgilerinize sunarız.

Detaylı bilgi için lütfen bizimle irtibata geçiniz.

URYAD A.Ş. Yönetim Kurulu”
Bir cevap yazın