Numberone Grubu Uryad Araştırmasından Çıktı!


Numberone Grubu Uryad Araştırmasından Çıktı!

 

Ekim ayında, Power Group ve URYAD tarafından tüm ulusal radyoların katıldığı 2 toplantı düzenlendi ve şu sorunlar tespit edildi:

· Araştırmada aynı 7500 kişi bir yıl boyunca anket doldurmaktadır. Bu yanlıştır, her ay yüzde 20 deneğin değişmesi gerekir. Emsal araştırmalar dünyada böyle yapılmaktadır. Fransa’da yılda 126 bin, Rusya’da yılda 150 bin farklı kişi anket doldurmaktadır.

· Her ay dinleme oranlarına baktığımızda radyoların reytinginde + %40’dan – %30’a kadar dalgalanmalar olmaktadır. Halbuki Avrupa’da bu oran %0-%1 arasındadır. URYAD’a sebebi sorulduğunda, tatmin edici cevap alınamamaktadır.

· Reklam verenler, bu araştırmada hiç bir şekilde temsil edilmemektedir.

· Tüm sektör bu araştırmanın uluslarası bilimsel standartlara çekilmesi konusunda hem fikir iken, araştırmadan memnun olan bir iki grup bu gerçekleri görmemektedir, bu da araştırmanın objektifliği konusunda içimizde şüphe uyandırmaktadır. Daha önceki araştırmada yıllarca arka sırada olan bu gruplar, nedense bu araştırmada ön sıralarda yer almaktadır.

· Nielsen; 3 büyük il dışında, araştırmanın yapıldığı diğer illere ilişkin sonuç vermemektedir. Defalarca sorulmasına rağmen URYAD’tan bu konuda bir cevap alınamamaktadır.

· Dinlenme ölçümünün denetimi konusunda uzmanlaşmış, kar amacı gütmeyen uluslararası deneyimdeki firmaların denetim yapması teklifini URYAD kabul etmemektedir. Bu başvuruyu radyolar desteklerken, URYAD ciddiye almamaktadır.

· Radyo reklam gelirlerini büyütmek için başlatılan bu araştırma %4’lerdeki radyo reklam payını %1.90’a düşürmüştür. Bu sonuca göre araştırmanın sektöre ne kadar zarar verdiği ortadır.

· Yukarda saydığımız sorunlar sürekli dile getirilmiş, tüm uyarılara karşı URYAD bu hataları düzeltmemiş ve reklam verenler yanıltılmıştır. Bu sonuçlara göre URYAD-Nielsen’in yöntemi yeterli değildir, yanıltıcıdır.

· Bu çarpıklıkların düzeltilmesi için en ufak bir çaba sarfetmediğinden, URYAD-Nielsen araştırmasına güvenimizi tamamen kaybettik ve bu sebeplerden dolayı URYAD’a olan sözleşmemizi, bunlar düzelene kadar askıya almış bulunuyoruz.

· Umarız bu araştırmanın sorunları konusunda hem fikir olan, tüm radyolar bizimle aynı cesaretli adımları atarlar. Araştırmada ki bu çarpıklıkları dile getiren ve bu konuda toplantılar düzenleyen Power Group, dileriz bu haklı taleplerinden vazgeçmez.

Radyolarımız için doğruluğuna inandığımız sağlıklı, dürüst, alternatif araştırmalarda buluşmak üzere

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.