Best FM’den Cem Arslan Ve Metro FM’den Kadir Çöpdemir’e RTÜK’ten Ceza!..


Best FM’den Cem Arslan Ve Metro FM’den Kadir Çöpdemir’e RTÜK’ten Ceza!..

Best FM‘de sabah saatlerinde Cem Arslan’ın sunduğu Gazoz Ağacı programı ile, Metro FM‘de sabah saatlerinde Kadir Çöpdemir ile Pascal Nouma’nın sunduğu Ara-Gaz programlarına RTÜK’ten ceza geldi!..

Ayrıca İstanbul’un Sesi Radyosu ve Samanyolu Haber Radyo da RTÜK’ün son verdiği cezalardan nasibini alan radyo kanalları oldu!..

İŞTE O CEZA KARARLARI!.. 

METRO FM

Toplantı No                           :  2015/28

Toplantı Tarihi                      :  17.06.2015

Karar No                                :  73

Konusu                                 :  6112 sayılı Kanun’un 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi ve  8 inci maddesinin ikinci fıkrası hükümlerinin ihlali nedeniyle İDARİ PARA CEZASI (METRO FM – METRO FM RADYO A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme   : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 27.05.2015  tarihli ve 792 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

             Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

“Metro FM Radyo A.Ş.’nin sahibi olduğu Metro FM Yayın Kuruluşu hakkında Temsilciliğimize gelen çok sayıda şikayete istinaden incelenen11/05/2015 tarihli, saat 06:30’da yayınlanan “Aragaz” adlı programda sunucuların; kelimelerin söylenişlerini özellikle bozduğu, kaba ve argo sözcüklere yer verdiği, sık sık lan dedikleri, bazı küfürlerin üzerine “bip” sesi verilse de; kelimenin öncesine ya da sonuna denk geldiği için söyledikleri sözün duyulması ya da lafın gelişinden de anlaşılması sebebiyle Türk dilinin kurallarına aykırı, çocukların ve gençlerin de dinleyebileceği bir saat olması sebebiyle de çocukların zihinsel ve ahlaki gelişimini olumsuz yönde etkileyecek türden mühtehcen yayın yaptıkları anlaşılmıştır. Program esnasında;

K: (…) “Anons: Aragaz’da geçen Cuma: -Sen babanla nasıl konuşuyosun la, it.(…) Oha rakama bak.(…) –İstiyosan bana (bip) sin. Yoklukta iyi gelir.(…) Atma lan karşımda.(…) Herif benim evimde, kızımın odasında kapıyı kapatıyor çatır çatır Honduras yapıyor. Ben burada gönül rahatlığıyla bulvan içiyorum.(…) –Yatakta ne işin var lan senin. Ah ulan ecnebi olmasam var ya ikinizi kıtır kıtır kesmiştim.(…) –Savaş çıkıcak mı diye gülüyosun lan.(…) –La bi susun ya, saçınızı başınızı yolarım, Allaan dangozları.(…) Z: Erkeğin hammaddesi, vallahi ilk ona vericem ha.(…) –İngilizler bizi (bip) –Bu sefer biz birbirimizi (bip), alışmışız bir kere, duramayız. Z: Amerikalı dediğin zaman illa birilerine çökmesi lazım.(…) –Yani dünyada (bip) çok memleket var.(…) Z: O senin aygırsı etkinden oluyor bunlar.(…) İki dakkada oyarlar lan bizi.(…) Sunmuyorum lan.(…) K: Napiyisın devrem.(…) Lan olum az daa duraydunuz ya, işsuz kaliciuk şimdi.(…) Dünyayı emmek lazım, eşşek çok, semer vuran yok. K: Olum siz daha siz tahretlenmeyi bilmiyosunuz la, klozetlerde tahret musluğu yok. (bip) yıkayamıyorsunuz. (bip) zü yıkamıyoruz.(…) Yaptıydın değil mi.(…) Beş bin dolar da mayış.(…) K: Manda (bip) gibi yayılmayın la.(…) İngilizler sizi var ya Liverpool-Beşiktaş maçındaki gibi (bip) Allahıma, kitabıma.(…) Sol sol sol (bip) ler, sol sol sol (bip) ler. –Baldız balkonda yatar, yorgana tekme atar, kırmızı yorgan içinde, karpuz gibi (bip) t yatar.(…) Kepe dikkat, kep gitti (bip) t gitti.(…) Bu (bip) kafalı.(…) Gantinci nerde.(…) Pisküvütsüz bırakırsan toynağını goş kantini aç.(…) Ebenin örekesinden.(…) Alnının çatından furmuş.(…) Fururum ben. K: Tipini (bip) in pembe panteri.(…) Kim sizi gızdırırsa tepesine gömün ya.(…) Hayvan gibi bağırma lan.(…) K: Aman abi, siz (bippp) eşşeğin önüne ot koymazsınız.(…) –Yok ebenin (bip) diyorum.(…) Z: Yine heyecanlandırdın beni. (sık sık soluk sesleri) Arkadaş, bu beyaz saraya giren vergen oluyor.(…) Ayak barmaklarının.(…) Erkeğin hasısın köpek, (soluk sesleri) bak burun deliklerime nasıl oynuyorlar.(…) Çok ballıyız la Kadir.(…) Lan yok, la yok.(…) Et yolluyollar.(…) Anons: Zeki, çevik, ahlaksız program.(…) Sakal klozetten daha fazla bakteri tutuyor. Acaba millet kafasını (bip) a mı batırıyor.(…) Z: Gangaster gibi, wanted, o ne pislik, ayran içerler oraya bulaşır, kırıntılar oraya dolar, kuş yuvası gibi yav. K: Çok da bakteri birikiyomuştu. Z: İğrenç.(…) K: Körünmeyen yerlerinde. Z: Körünmeyen yerlerim, körünsün abi.(…) K: Şey yapıyollarmış, rehabilitasyon oluyollarmış.(…) Çok karışık la onun. Z: Altmış beş yaşına gelmiş, kafasına (bip) la onun.(…) Adadan gelicek bi açlıkla.(kahkahalar) K: Adadan geldi Pascal artık yaşa, kuruya bakmaz, gözünü kapatır, bunun cezasını keser.(kahkahalar) Benim yetiştirdiğim (bip) beni beğenmiyor.(…) Ben Gadir abin, nerd4esin (bip) gaç gündür arıyom la seni.(…) K: O yeni geldi ya eli kulağında değil, başka bir yerdedir, diyo.(…) Z: Horozun başını kesiyollar.(…)

Metro FM Yayın Kuruluşunun bu yayını sebebiyle 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un “Yayın Hizmeti İlkeleri” başlıklı 8. (1) Maddesinin;

(m) Bendinde belirtilen; “Türkçenin; özellikleri ve kuralları bozulmadan doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır; dilin düzensiz, kaba ve argo kullanımına izin verilemez.”

(2) Bendinde belirtilen; “Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılmadan yayınlanamaz.”

Hükümlerini ihlal ettiği düşünülmektedir.”

Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

Yayın kuruluşunun söz konusu yayını ile 6112 sayılı Kanun’un 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi ile ikinci fıkrasını ihlal ettiği kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

Gerekçe                                   : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca yapılan değerlendirmesi neticesinde;

Söz konusu yayına ait deşifre kayıtlarının tetkikinde; ihlal konusu yayında dilin düzeysiz ve kaba kullanılması, bununla beraber; yayında dile getirilen sözlerin çocuk ve genç dinleyici kitlesinin ekran başında bulunabileceği saat dilimleri arasında yayınlanmış olması ve bu kitlenin ahlaki gelişimine zarar verici içerikte olması nedenleri ile, 6112 sayılı Kanun’un 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi ile ve ikinci fıkrasının ihlal edildiği değerlendirilmiştir.

Söz konusu kuruluşa 07,13.02.2013 tarihli yayınları nedeniyle evvelce 19.03.2013 tarih ve 2013/18 sayılı toplantısında alınan 115,116 nolu Üst Kurul Kararıyla 6112 Sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi ile 31.12.2013 tarihli yayını nedeniyle evvelce 04.03.2014 tarih ve 2014/15 sayılı toplantısında alınan 56 nolu Üst Kurul kararıyla 8’inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca uyarı yaptırımı uygulandığı Üst Kurul kayıtlarından anlaşıldığından, aynı hükümlerin tekraren ihlali nedeniyle, Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre “İdari Para Cezası” yaptırımının uygulanması gerektiği,

Kanaatine varılmıştır.

Karar                                       : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere;

Aynı yayınla birden fazla yayın ilkesi ihlali olduğundan ve her iki ihlal de idari para cezası yaptırımını gerektirdiğinden, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, bahse konu ihlallerden en ağır (tek) cezanın verilmesi öngörüldüğünden, 6112 sayılı Kanun’un 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendinde belirtilen “Türkçenin özellikleri ve kuralları bozulmadan doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır; dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez.” ve 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen “Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlakî gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılmadan yayınlanamaz.” hükümlerinin tekraren ihlali nedeniyle, METRO FM çağrı işaretiyle yayın yapan METRO FM RADYO A.Ş. unvanlı kuruluş hakkında; aynı Kanunun 32 nci maddesinin İkinci fıkrası hükmü uyarınca;

1-  İhlalin tespit edildiği  tarihi itibariyle kuruluşun Nisan 2015 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının 1.022.901,29. Türk Lirası olduğu değerlendirilerek, yüzde bir oranı 10.229,00 TL. İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

2- İdari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Üst Kurulun T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi TR98 0001 0025 3300 9999 9951 93 no’lu hesabına “6112 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre ödenen para cezasıdır” şerhiyle ödenmesi gerektiği veya 6112 sayılı Kanunun 32 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca tebliğden itibaren en geç onbeş gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılabileceğinin, dava açma süresi içerisinde  peşin ödeme yapılması halinde, 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca cezanın dörtte üçünün tahsil edileceğinin ve taksitlendirme talebinde bulunabileceğinin, peşin ödemenin kanun yoluna müracaat hakkını engellemeyeceğinin, en geç 1 aylık süre içerisinde ödenmeyen idari para cezasının, 21/7/1953 tarihli ve 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairesine gönderileceğinin bildirilmesine,

Oy birliği ile karar verildi.

BEST FM

Toplantı No                           :  2015/28

Toplantı Tarihi                      :  17.06.2015

Karar No                                :  79

Karar Konusu                          : 6112 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının ihlali nedeniyle İDARİ PARA CEZASI. (BEST FM-BEST PRODUCTION YAYINCILIK A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 18.05.2015 tarihli ve 746 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

“Best Production Yay. A.Ş.’nin sahibi olduğu Best FM adlı Yayın Kuruluşu’nda 08/05/2015 tarihinde, 07:00-09:00 saatleri arasında yayınlanan “Gazoz Ağacı” adlı programda ürün yerleştirme yapılmış ancak; sunucu ürünün alınmasını teşvik etmiş, ürüne aşırı vurguda bulunmuşlardır. Program esnasında;

Sunucu: “(…) Peki Koçtaş ne yapsın? İndirimin kralını yapsın.(…) Alış-veriş konusunda Koçtaş’a ihtiyacınız var. Koçtaş’ta ilham perisini beklemenize gerek yok. Evinizi, bahçenizi güzelleştirmek için Koçtaş’a gelin. Çünkü, Koçtaş’ta indirimin kralı var. Koçtaş’ta indirimin kralı var. İndirimin kralı var, indirimin kralı var. Şimdiye kadar görülmemiş en kral indirimler Koçtaş’ta. Bu indirimleri kaçırmamak için, stoklar bitmemesi için hemen Koçtaş’a gitmeniz gerekiyor. Eğer stok biterse yapma, yapma, döndürme, döndürme Koçtaş. Evet, stoklar bitmeden evinizi, bahçenizi güzelleştirmek istiyorsanız Koçtaş’a hemen gitmeniz gerekiyor. Şimdiye kadar görülmemiş indirimler Koçtaş’ta var.(…) Aslında Koçtaş’ta merdivenin kaç para olduğunu bilseniz, üç basamaklı merdiven yetmiş lira. İster perde as, ister ampul tak, dolapların en üst rafına ulaş, istersen dört numaraya hava at.(…) Koçtaş’ta indirimin kralını kaçırmayın. Banyodan bahçeye, ev aletlerinden mobilyaya, küçük ev aletlerine kadar tam yüz on üründe yüzde altmışa varan görülmemiş indirimler mayıs ayı boyunca Koçtaş’ta. Hepsi stoklarla sınırlı o nedenle Koçtaş’a gitmek lazım.(…) Koçtaş, Koçtaş, kampanyayla ilgili detaylı bilgilere koctas.com.tr’den de alabilirsiniz.(…)” şeklinde ifadelere yer verilmiştir.

Best FM Yayın Kuruluşunun bu yayını sebebiyle 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un “Ürün Yerleştirme” başlıklı 13. Maddesinin; (3) Bendinde belirtilen; “Ürün yerleştirmenin, medya hizmet sağlayıcının editoryal bağımsızlığını ve sorumluluğunu etkilemesine izin verilmez. Ürün yerleştirmede, ürün veya hizmetlerin kiralanması veya satın alınması doğrudan teşvik edilemez ve ürüne aşırı vurgu yapılamaz. İzleyiciler, programın başında, sonunda ve reklam arası sonrasında program başladığında, ürün yerleştirmenin varlığı hakkında açıkça bilgilendirilir.”

Hükmünü ihlal ettiği düşünülmektedir.” Şeklinde değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

Yayın kuruluşunun 6112 sayılı Kanun’un 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının ihlal ettiği kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

Gerekçe                                   : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

Yayın Usul ve Esasları adlı Yönetmelik’in 03.04.2014 tarih ve 28961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik’le değişik Ürün Yerleştirme başlıklı 14. maddesinin 3. fıkrasında “Genel olarak ürün yerleştirme programın bütünlüğünü bozmamalıdır. Ürün yerleştirmede; program içine yerleştirilen ürünlere aşırı vurgu yapılmasına izin verilmez. Program içerisine yerleştirilen ürün ve hizmetlerin tekrarlar halinde sunulması veya gösterilmesi; ürün veya hizmetin özelliklerinin övülmesi ya da benzeri diğer ürün ya da hizmetlere göre belli bir ürüne yönelik tercih bildirilmesi, ürünlere veya hizmetlere özel tanıtıcı atıflar yaparak ürün veya hizmetlerin kiralanmasının veya satın alınmasının doğrudan teşvik edilmesi, ürüne ilişkin detaylı bilgi verilmesi ve farklı çekim teknikleriyle ürünün ön plana çıkarılması yasaktır.” hükmünü içermektedir. Söz konusu yayında, 6112 sayılı Kanun ve yönetmelik hükmüne aykırı olarak, “Koçtaş” mağazasına aşırı vurgu yapılmıştır.

Söz konusu kuruluşa 30.09.2014 tarihli yayını nedeniyle evvelce 04.02.2015 tarih ve 2015/06. sayılı toplantısında alınan 57 nolu Üst Kurul kararıyla 6112 Sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca uyarı yaptırımı uygulandığı Üst Kurul kayıtlarından anlaşılmıştır.

Bu itibarla; 6112 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının tekraren ihlali nedeniyle; Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre “İdari Para Cezası” yaptırımının uygulanması gerektiği, kanaatine varılmıştır.

Karar                                       : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere,

BEST FM çağrı işaretiyle yayın yapan BEST PRODUCTION YAYINCILIK A.Ş. unvanlı kuruluş hakkında; 6112 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan; “… Ürün yerleştirmede, ürün veya hizmetlerin kiralanması veya satın alınması doğrudan teşvik edilemez ve ürüne aşırı vurgu yapılamaz…” ilkesini tekraren ihlali nedeniyle, 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca;

1- İhlalin tespit edildiği tarihi itibariyle kuruluşun Nisan 2015 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının 987.358,86 Türk Lirası olduğu değerlendirilerek, yüzde bir oranı 9.874,00 TL. İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

2- İdari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Üst Kurulun T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi TR98 0001 0025 3300 9999 9951 93 no’lu hesabına “6112 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre ödenen para cezasıdır” şerhiyle ödenmesi gerektiği veya 6112 sayılı Kanunun 32 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca tebliğden itibaren en geç onbeş gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılabileceğinin, dava açma süresi içerisinde peşin ödeme yapılması halinde, 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca cezanın dörtte üçünün tahsil edileceğinin ve taksitlendirme talebinde bulunabileceğinin, peşin ödemenin kanun yoluna müracaat hakkını engellemeyeceğinin, en geç 1 aylık süre içerisinde ödenmeyen idari para cezasının, 21/7/1953 tarihli ve 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairesine gönderileceğinin bildirilmesine,

Oy birliği ile karar verildi.

İSTANBUL’UN SESİ RADYOSU 

Toplantı No                           :  2015/28

Toplantı Tarihi                      :  17.06.2015

Karar No                                :  62

Konusu                                 : 6112 sayılı Kanun’un 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendinin ihlali nedeniyle İDARİ PARA CEZASI (İSTANBULUN SESİ – BENRU RADYO TELEVİZYON VE UYDU YAYINCILIK A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme   : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 18.05.2015 tarihli ve 747 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

            Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

“İLGİ: T.C. Sağlık Bakanlığı’nın “Etik Olmayan Tanıtım” hakkındaki 13.02.2013 tarih, 18816847 sayılı yazısı

Benru Rd.Tv ve Uydu Yay.A.Ş.’nin sahibi olduğu İSTANBUL’UN SESİ adlı yayın kuruluşunda 13/05/2015tarihinde saat 10:46:55’te yayınlanan reklam kuşağında zayıflattığı iddia edilen DEKS isimli bir gıda takviyesinin tanıtım ve satışına yer verildiği tespit edilmiştir. Oysa ki Ekte kayıtlı T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan gelen yazıda yayın kuruluşlarında tanıtım ve satışı yapılan gıda takviyelerinin ve bitkisel ilaçların yarardan çok zarar verdiği, bu reklamları yapanların gerçek amacının fayda sağlamaktan ziyade dolandırıcılık olduğu ayrıca hastaları tıbbi tedaviden uzaklaştırdıkları açıkça belirtilmiştir. Program esnasında;

“(…) Bu bir tanıtıcı reklamdır. Fazla kilolarından kurtulmak isteyen sevgili dinleyicilerimiz. Ben de artık fazla kilolarımdan kurtulmak istiyorum diyenler lütfen radyonuzun sesini biraz daha açın. Evet, muhteşem bir kampanyaya imza atacağız. Muhteşem bir kampanyanın startını vereceğiz ama öncesinde DEKS’ten bahsedeceğimizi söyledikten sonra DEKS kullanıcıları mutlu. DEKS’le fazla kilolarından kurtuluyorlar ve mesajlarını da bizlere ulaştırıyorlar. Yaşadıklarını bizimle paylaşıyorlar. Kamil Bey, bu zamana kadar hiç diyet yapma gereği duymamıştım diyor. Geçen aylarda tartı beni neredeyse tartmıyordu. (…) çünkü bazı tartılarda maksimum 120 kilo tartabiliyor tartı. Üstünü tartamıyor. Kamil Bey çıkmış tartıya ve 118 kilo gelince artık dur demiş. Artık dur! Buna bir çözüm bulmalıyım. 1.5 ay DEKS kullandım ve 118 kilodan 99 kiloya düştüm. Üstelik hala zayıflamaya devam ediyorum. Harika bir ürün. (…)DEKS’le kendini iyi hissedenlerden Kamil Bey. Tam 19 kilo vermiş. Kerim Bey, midem küçüldü artık çok daha az yiyerek doyuyorum. İki haftada 8 kilo verdim. Süpermiş bu DEKS diyor. Kerim Bey’in de dediği gibi DEKS kilo vermenize yardımcı oluyor ve bıraktıktan sonra da kilo verimi devam ediyor. Mideniz küçülüyor. Çok daha az yiyerek doyuyorsunuz. Serhat Bey yine ulaştırmış mesajını, Abi ben kasiyer olduğum için gün boyu hiç hareket yok. Hareket etmiyorsun, hareketsiz bir işte sevgili Serhat Kardeşimiz. Üç kutu DEKS kullandım düzenli olarak, 12 kilo verdim. Sağolun bana çok iyi geldi demiş.

Sibel Hanım 3 hafta DEKS kullandım diyor, tam 16 kilo verdim. Sağ olun teşekkürler demiş. Serdar, selam abi nasılsın? Ben artık çok iyiyim demiş. 100 kiloyu geçmiştim 3 haftayı geçti DEKS kullanıyorum 17.5 kilo verdim. DEKS’le gerçekten çok iyiyim. E tabi üzerinden 17.5 kilo bir ağırlığı atmışsın. Bertaraf etmişsin epey bir hafiflemişsindir sevgili Serdar (…) Saniye Hanım ulaştırmış mesajını 17.günüm diyor 14 kilo verdim. Eski arkadaşlarım beni görünce çok şaşırdı. Tabi 14 kilo verdikten sonra, sizi gördükten sonra çok şaşırdılar. Bence onları çok daha fazla şaşırtabilirsiniz. Sinem Hanım 13 kilo verdim sizlere minnettarım diyor. Artık göbeğim yok demiş (…) Esra Hanım 14 gün kullandım 9.5 kilo verdim diyor. İlk kullanmaya başladığımda gerçekten inanmıyordum kilo vereceğime ama düzenli bir şekilde kullandım çok çok sağ olun demiş. Müthiş bir kampanya ile sizlerle birlikte olacağız. Hilal Hanım yanımızda(…)

KONUK: (…)çok önemli bir detay var. Kapsül anlatmıyoruz. Bitkisel kapsül değil, hap değil. Gerçek bir diyet programı gönderiyoruz dinleyenlerimize ve bir hafta içerisinde net şekilde üç yada dört, en fazla 4 oluyor. En az, en kötü ihtimalle 2.5-3 kilo bir haftalık kullanımda 7 günlük bir programdır. Kişi sağlıklı bir şekilde beyaz yağlarından kurtuluyor, kilolarından kurtuluyor. Türkiye’de muadil herhangi bir ürün yok .Alanında tek. Türk Gıda Kodeksine uygun olarak üretilmiştir. Bunlar önemli detaylar. Bunun dışında da Tüketici Akademisi tarafından iki ayrı ödüle layık görülmüştür. Ödüllü bir ürün gönderiyoruz. Muadili olmayan bir ürün gönderiyoruz.

SUNUCU: Telefon numarasını biz şimdiden hatırlatalım yoğunluk oluşmasın. Çünkü bu gerçekten muhteşem bir kampanyadır. Bakın bir haftada 4 kilo verebiliyorsunuz efendim. Yanlış duymuyorsunuz bir haftada 4 kilo. Hap değil. Kapsül değil, % 100 sağlıklı bir ürün.

KONUK: Su gibi rahatlıkla içsinler. Özetle bunu söyleyebiliriz (…)Eczane ürünü bu arada. Eczanelerdeki satış fiyatının 95 TL ile 100 TL arasında, 100 küsur TL arasında değiştiğini belirtmek istiyorum. Farklı fiyat uygulamaları piyasada görülebiliyor. İstanbul’un Sesi radyosuna özel tanıştırma kampanyasıdır ve firmanın bize tanıtıma binaen ayırmış olduğu stokları dinleyenlerimize dağıtma olayımızdır. Bunun da özetini bu şekilde geçelim. Nasıl bu fiyata gönderebiliyorsunuz sorusunu cevaplamak adına bu açıklamayı yaptım. Evet kargo KDV her şey dahil 39 TL’den 7 günlük diyet programına sahip olacaklar, şöyle de bir hakları olacak bir hafta kullandılar, bir hafta kullanım sonunda ortalama olarak 3 kilo veremezlerse % 100 ücretleri iade. Hiçbir şekilde sorgu sual yok. Ama biraz sonra anlatacağım kullanımını benim söylediğim gibi kullanacaklar. Sipariş telefonları hatırlatmak istiyorum. İlk arayan 40 dinleyicimiz kampanyamıza dahil olacak çünkü. 0212 488 77 00, 0212 488 77 00 no’lu telefon numaralarından siparişlerini verebilirler. İstanbul’un Sesi Radyosu ya da Sevinçce demeleri yeterli. Kullanımla alakalı olarak (…) haptan kapsülden bahsetmiyoruz. % 100 bitkisel bir gıda takviyesinden bahsetmiyoruz. Bilmiş olduğunuz bir gıdadan bahsediyoruz. Takviyesi değil, gıda gönderiyoruz. Ekmek gibi su gibi rahatlıkla tüketebilirsiniz. Sağlığınıza hiçbir yan etkisi olmayacaktır. (…) Sabah kahvaltınız standart karışmıyoruz. Öğle yemeğinizi standart yiyorsunuz, karışmıyoruz. Evet Akşam yemeğine geldiğinde 7 gün bir feragat edeceğiz akşam yemeğimizden. Akşam yemeği yemeden ben yatamam uyuyamam aç karnına uyunur mu diye düşünenler sakın, sakın yanılgıya düşmesinler, DEKS öğün yerini alan diyet programının bir poşeti bir porsiyon akşam yemeğinde vücudumuzun ihtiyacı olan protein, vitamin ve minerali karşılıyor. (…) Akşam ne yapacağız, toz şeklindedir, bir bardak sütün içerisine, ben süt sevmiyorum diyorsanız bir kase yoğurdun içerisine karıştırıp, iyice karıştırdıktan sonra sütümüzü içiyoruz ya da bir kase yoğurdumuzu yiyoruz hepsi bu. (…) İlk arayan 40 dinleyenimiz için geçerli olan kampanyamız kargo KDV her şey dahil 39 TL’den sahip olacaklar 7 günlük diyet programına (…)”şeklinde ifadelere yer verilmiştir.

Sonuç olarak İSTANBUL’UN SESİ logosuyla yayın yapmakta olan Benru Rd.Tv ve Uydu Yay.A.Ş. ticari unvanlı yayın kuruluşunun bu yayını sebebiyle 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un “Yayın Hizmetlerinde Ticari İletişim” başlıklı 9.(6)Maddesinin; (c) bendinde belirtilen “Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek” Hükmüne aykırı davranıldığı kanaatine varılmıştır. ”

Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

Söz konusu yayın ile, 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendinin ihlal edildiği kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

Gerekçe                                 : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca yapılan değerlendirmesi neticesinde;

Söz konusu yayına ait deşifre kayıtlarının tetkiki sonucunda;

Rapora konu yayınlanan reklam kuşağında zayıflattığı iddia edilen DEKS isimli bir gıda takviyesinin tanıtım ve satışına yer verildiği tespit edilmiştir. Sağlık Bakanlığı’nın konuya ilişkin yazısında yayın kuruluşlarında tanıtım ve satışı yapılan gıda takviyelerinin ve bitkisel ilaçların yarardan çok zarar verdiği, bu reklamları yapanların gerçek amacının fayda sağlamaktan ziyade dolandırıcılık olduğu ayrıca hastaları tıbbi tedaviden uzaklaştırdıkları açıkça belirtilmiştir.

Sağlık Bakanlığının söz konusu yazısı dikkate alındığında zayıflattığı iddia edilen rapora konu ürün tanıtım yayınının izleyiciyi yanıltıcı, istismar edici ve izleyicilerin çıkarlarına zarar verici nitelikte olduğu sabit görülmüştür.

Anılan kuruluşa 19,20.03.2013 tarihli yayını nedeniyle evvelce 17.04.2013 tarih ve 2013/24. sayılı toplantıda alınan 69,70 nolu Üst Kurul Kararlarıyla ve müteaddit defalar 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin 6 ncı fıkrasının (c) bendi uyarınca uyarı yaptırımı uygulandığı Üst Kurul kayıtlarından anlaşılmıştır, Bu itibarla;

Aynı hükmün tekraren ihlali nedeniyle, Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca, anılan Yayın Kuruluşu hakkında “İdari Para Cezası” yaptırımının uygulanması, gerektiği kanaatine varılmıştır.

Karar                                     : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere;

1- İSTANBULUN SESİ logosuyla yayın yapan BENRU RADYO TELEVİZYON VE UYDU YAYINCILIK A.Ş. unvanlı kuruluş hakkında; 6112 sayılı Kanun’un 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendindeki; “Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek.” hükmünü tekraren ihlali nedeniyle, aynı Kanunun 32 nci maddesinin İkinci fıkrası hükmü uyarınca;

a- İhlalin tespit edildiği  tarihi itibariyle kuruluşun Nisan 2015 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının bulunmadığı değerlendirilerek, radyo kuruluşları için idari para cezası 1.000 (bin) ( 2015 yılı için yeniden değerleme oranına göre belirlenen 1.357 (binüçyüzelliyedi ) Türk Lirasından az olamayacağından 1.357 TL. İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

b- İdari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Üst Kurulun T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi TR98 0001 0025 3300 9999 9951 93 no’lu hesabına “6112 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre ödenen para cezasıdır” şerhiyle ödenmesi gerektiği veya 6112 sayılı Kanunun 32 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca tebliğden itibaren en geç onbeş gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılabileceğinin, dava açma süresi içerisinde  peşin ödeme yapılması halinde, 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca cezanın dörtte üçünün tahsil edileceğinin ve taksitlendirme talebinde bulunabileceğinin, peşin ödemenin kanun yoluna müracaat hakkını engellemeyeceğinin, en geç 1 aylık süre içerisinde ödenmeyen idari para cezasının, 21/7/1953 tarihli ve 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairesine gönderileceğinin bildirilmesine,

Oy birliğiyle karar verildi.

SAMANYOLU HABER RADYO 

Toplantı No                           :  2015/28

Toplantı Tarihi                      :  17.06.2015

Karar No                                :  86

Karar Konusu                        :  6112 sayılı Kanun’un 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinin ihlali nedeniyle İDARİ PARA CEZASI. (SAMANYOLU HABER-SAMANYOLU HABER YAYINCILIK HİZMETLERİ A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme   : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 01.06.2015 tarihli ve 825 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

“Samanyolu Haber logosu ile yayın yapmakta olan SAMANYOLU HABER YAYINCILIK HİZMETLERİ A.Ş unvanlı medya hizmet sağlayıcı kuruluşta20.05.2015 tarihinde saat 21:53’te söz konusu kuruluşun genel yayın yönetmeni olan Metin YIKAR’ın sunduğu “Büyük Resim” isimli bir tartışma-yorum programı yayınlanmıştır.

Programa konuk olarak akademisyen Prof. Dr. İştar GÜNAYDIN, gazeteciler Can ATAKLI ve Mustafa PAÇALI katılmışlar, program boyunca 2015 genel seçimi üzerine değerlendirmeler yapılmıştır. Ancak programın 22:53 ile başlayan saat dilimi ile birlikte konu Metin YIKAR tarafından Üst Kurulumuz tarafından kendilerine uygulanan idari para cezası yaptırımına getirilmiş ve konu “RTÜK SAMANYOLU HABER’E CEZA YAĞDIRIYOR”, “YIKAR: EĞİTİMDEN, BAŞARIDAN BAHSETTİĞİMİZ İÇİN CEZA ALIYORUZ” şeklindeki başlıklarla konuşulmaya başlanmıştır.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından Samanyolu Haber logosuyla yayın yapmakta olan medya hizmet sağlayıcı kuruluşa Nisan ayı başındaki kimi haber bülteni yayınlarında, sonuçları açıklanan LGS sınavında başarı gösteren öğrencilerin okudukları özel okul ve dershanelerin gizli reklamının yapılması kastıyla hareket edildiği kanısıyla oluşturulan uzman raporları Üst Kurul tarafından karara bağlanmış ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 9. maddesinin 3. fıkrasında yer alan “Gizli ticari iletişime izin verilmez.” ilkesinin ihlali nedeniyle idari yaptırım uygulanmıştır. Ancak yukarıda haber başlıklarında da açıkça görülebileceği üzere yayın kuruluşunun genel yayın yönetmeni olan Metin YIKAR tarafından kendilerinin “eğitimden, başarıdan, gençlerden bahsettikleri için ceza aldıkları, RTÜK’ün kendilerine ceza yağdırdığı” gibi gerçeklik ve doğruluk ilkeleri ile bağdaşmadığı gibi toplumda farklı bir algı oluşmasına, konunun yanlış anlaşılmasına hizmet edebilecek ifadelerle karar doğruluk ve gerçeklik ilkesinden ayrılarak eleştirilmiştir. Ancak gerek uzman raporunda gerekse de kendilerine tebliğ edilen karardan da açıkça anlaşılabileceği üzere yaptırımın gerekçesi söz konusu suçlamalar olmadığı açıktır ve bu durum söz konusu suçlamalarda bulunan genel yayın yönetmeni tarafından da bilinmektedir. Çünkü söz konusu şahıs sıradan biri değil kendisine yaptırım uygulanan medya hizmet sağlayıcının genel yayın yönetmenidir. Aşağıda yer alan deşifre metninde de görüleceği üzere Metin YIKAR’ın “Dünya standartlarında bir şeyler yapmış, bilmem hangi okula gitmiş falan. Bununla ilgili yayın yapmışız demişiz ki, Emir miydi Emre miydi genç arkadaşın adı. İşte bu arkadaşımız şu okuldan mezun olan Emir Türkiye’de bilmem şu kadar soruyu doğru yaparak birinci oldu demişiz. Siz neden bu okulu ismini kullandınız diye” ifadesi daha bitmeden konuklardan Can ATAKLI “Gizli reklam evet” diyerek aslında Üst Kurul’un yaptırım kararının mevzuatta yer alan “gizli ticari iletişim” ilkesine dayanarak alındığını genel gazetecilik ve yayıncılık bilgisi ile ifade ettiği ve tahmin ettiği görülmüştür.

Söz konusu programın ilgili kısmının deşifre metni şu şekildedir:

“Metin YIKAR: Bu kuruma bu kuruma dün bir ceza geldi RTÜK’ten iki yüz otuz iki bin TL. Bu cezanın ne olduğunu söyleyeyim size. Geçen yıl YGS yada LYS hangisinde bilmiyorum. Sınavın bir tanesinde genç bir arkadaş sınavda birinci olarak çıkmış, bu kadar sorular yapmış

İştar GÖZAYDIN: hı hı

Metin YIKAR: Dünya standartlarında bir şeyler yapmış, bilmem hangi okula gitmiş falan. Bununla ilgili yayın yapmışız demişiz ki, Emir miydi Emre miydi genç arkadaşın adı. İşte bu arkadaşımız şu okuldan mezun olan Emir Türkiye’de bilmem şu kadar soruyu doğru yaparak birinci oldu demişiz.”Siz neden bu okulu ismini kullandınız ” diye

Can ATAKLI: Gizli reklam evet

Metin YIKAR: 232 bin lira ceza gönderdi. Eğitimden bahsediyoruz. Başarıdan bahsediyoruz, gençlerden bahsediyoruz.

Can ATAKLI: Tabii canım sansür ille kapatımla olmuyor yani bu tür şeylerle de oluyor. Ama bak yani adım adım geldi aslında. Yani yok twitter yasağı, yok facebook yasağı, yok youtube da engellendi şu bu. Şimdi benim gördüğüm mesela mahkeme gerekli gördüğü zaman şöyle bir şey yapabilir belki. Arkadaş bu yayını kapatın, yada bunu yayını durdurun; şimdi fakat bu olay başka bir vahim bir şey. Direkt uydu servisi yapan kuruluşa söyleniliyor.

Metin YIKAR: Tabi tabi

Can ATAKLI: Onun şeyini kes diyor,

İştar GÖZAYDIN: Şalterini kapat

Can ATAKLI: Şalterini kapat diyor. Yani resen hareket geç diyor. Ya arkadaşlar bunlar terörist faaliyetler içindeler, ülkemize zarar veriyorlar sen yayını kes diyor. Yani teknik olarak kes diyor. Bir yasal bir şey değil.

İştarGÖZAYDIN: Evet evet

Can ATAKLI : Uyduya çıkışı ordaki anahtarı kapat diyor.

Metin YIKAR: Hangi kanuna kurala mahkeme kararı neye göre bu nasıl olabilir yani

İştar GÖZAYDIN: hangi hukuki sürece göre

Metin YIKAR: Hangi hukuki sürece göre

Can ATAKLI: Bak onu demek istiyorum yoksa mahkeme birtakım deliller koyarak bir yayının efendim durdurulması engellenmesi konusunda karar alabilir.Dünyanın her ülkesinde bu olabilir.Ayrıca biz de yaptık yani.baştaki

İştar GÖZAYDIN: Ama huhuki bir süreç çerçevesinde tabi ki

Can ATAKLI : Ama burdaki burdaki onu falan aşıyor. Burada işgüzarlık yapabilir

İştar GÖZAYDIN: HI hı

Can ATAKLI: Mesela o Türksat uydularına bakan kuruluş. Ya hakikaten bunlar biz niye bunların böyle çünkü malı gibi de görüyor bir de yani benim ya ben kendi uydumdan bunlara niye yayın yaptırayım.Kapatın kardeşim diyebilir bak.

Mustafa PAÇAL: Kamu hizmeti diye bir şey var

Can ATAKLI: Bir sabah bir kalkarsın anahtar kapanmış.Niye eee ordaki öyle diyor. Yani zaten sayın Cumhurbaşkanımız da çok öfkeli biz de yaptık ha ondan sonra açar o ayrı Ama yani bunu göze alacak kadar şu anda orta…

İştar GÖZAYDIN: Bakın

Can ATAKLI: Biraz önce dedim ya.

İştar GÖZAYDIN: Hıı

Can ATAKLI: Bak cumhurbaşkanlığı danışmanlık diye bir adam var Türkiye’de-yani bir sürü var da -bunun bir tanesi var. Diyor ki, iki tabancam yüzlerce mermim var.O diyor beni öldürmeden ona gelemezsin. Bir de böyle edebiyat çıktı.Böyle yani beni asacaklar kesecekler falan diye. Yani iş buralarda onun için hak hukuk falan kalmadı. Adalet dediğimiz kavram zaten yok. Ama onun dışında adalet sonuçta başka başka bir kavramdır. Ama yasa diye bir şey vardır. Adaleti uygulamazsın da yasayı uygularsın o da bitti yasa da yok.

İştar GÖZAYDIN: Hukuk devleti olmaktan çıktı kanun devleti bile olmaktan

Can ATAKLI: Kastım o hukuk adalet ayrı bir kavramyasayı bile uygulamıyor yasayı yok sayıyor onun için rahatlıkla Türksat ‘a bakan yani işte o uydu sistem neyse çıkışları kim kontrol ediyorsa ya bu bizim değil mi?diyor bir de malı görüyor diyor.bizim değil mi? nasıl yapabilir kardeşim diyebilir.

Mustafa PAÇAL: Mahkemeler adama göre karar veriyor

Can ATAKLı: Tavır o

Metin YIKAR: Bakın beş aydan bu yan Hidayet bey hapishanede tutuluyor ve ne bir iddianame ne bir şey yok.Hidayet beye diyorlar ki, silahlı terör örgütü ya ne silahı nerde örgüt nerde terör bir iddianame var mı ? yok.

Mustafa PAÇAL: Orda makul şüphe devreye giriyor. Olabilir diyor yani

Metin YIKAR: Bin dokuz yüz iki bin bilmem kaç yılında bir dizide bir şey geçmiş de bu dizideki sahneden ya bunun mantığını zaten bulamayınca buraya gelmeniz mümkün değil eee ötekinin de mantığı yok gel burda televizyonları kapatacağım de bilmem ne de

Mustafa PAÇAL: Bir yakın arkadaşım

Metin YIKAR:Ya bunun hukuk işlediği zaman bu kadar ağır sorumluluğun altından nasıl kalkılabilir ki

Yukarıdaki açıklamalar ve deşifre metninde ve raporumuza eklenen yayın klibinden de anlaşılacağı üzere, Samanyolu Haber logolu medya hizmet sağlayıcının genel yayın yönetmeni tarafından gerekçesi mevzuata aykırılık teşkil etmek olan bir karar, gerçeklik ve doğruluk ilkeleri esas alınmadan farklı bir algı oluşturulması amacıyla izleyicilere aktarılmış ve bu yayının mevzuatımıza aykırı olduğu kanaati oluşmuştur.

Sonuç olarak; Samanyolu Haber logosuyla yayın yapmakta olan medya hizmet sağlayıcının bu yayınları ile 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun “Yayın hizmeti ilkeleri” başlıklı 8. maddesinin (ı) bendinde yer alan; “Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almak ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olmamak zorundadır; soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz;….” ilkesini ihlal ettiği düşünülmektedir.” Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

Yayın Kuruluşu’nun söz konusu yayını ile 6112 sayılı Kanun’un 8. maddesinin birinci fıkrasının  (ı) bendini ihlal ettiği kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

Gerekçe                                   : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

Söz konusu yayına ait deşifre kayıtlarının ve video görüntülerinin tetkiki sonucunda; kuruluşun nisan ayı başındaki kimi haber bülteni yayınlarında gizli reklam yapıldığı gerekçesiyle, Üst Kurul tarafından 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan  “Gizli ticari iletişime izin verilmez.” hükmünün ihlali nedeniyle verilen yaptırım kararının, yayın kuruluşunun genel yayın yönetmeni tarafından kendilerinin “eğitimden, başarıdan, gençlerden bahsettikleri için ceza aldıkları, RTÜK’ün kendilerine ceza yağdırdığı” gibi gerçeklik ve doğruluk ilkeleri ile bağdaşmayan gerekçelerle eleştirildiği ve kamuoyunun kasten yanlış kanaate sahip olunmasına yönelik bir tutum takınıldığı anlaşılmıştır.

Bu itibarla mezkur yayında, 6112 sayılı Kanun’un 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinin ihlal edildiği sabit görülmüştür.

Söz konusu kuruluşa 01.03.2014, 03.03.2014 tarihli yayınları nedeniyle evvelce 03.04.2014, 10.04.2014 tarih ve 2014/23,2014/25 sayılı toplantıda alınan 04, 89 nolu Üst Kurul Kararlarıyla ve müteaddit defalar,6112 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca uyarı yaptırımı uygulandığı Üst Kurul kayıtlarından anlaşıldığından; 6112 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinin tekraren ihlali nedeniyle, Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca, anılan Yayın Kuruluşu hakkında “İdari Para Cezası” yaptırımının uygulanması gerektiği, kanaatine varılmıştır.

Karar                                       : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere, SAMANYOLU HABER logosuyla yayın yapan SAMANYOLU HABER YAYINCILIK HİZMETLERİ A.Ş. unvanlı kuruluş hakkında;  6112 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan “Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almak ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olmamak zorundadır;…” ilkesini tekraren ihlali nedeniyle, 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca;

1- İhlalin tespit edildiği  tarihi itibariyle kuruluşun Nisan 2015 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının 150.874,05 Türk Lirası olduğu değerlendirilerek, televizyon kuruluşları için idari para cezası 10.000 ( 2015 yılı için yeniden değerleme oranına göre belirlenen 13.601 (onüçbinaltıyüzbir -)  Türk Lirasından az olamayacağından 13.601 TL. İDARI PARA CEZASI UYGULANMASINA;

2- İdari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Üst Kurulun T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi TR98 0001 0025 3300 9999 9951 93 no’lu hesabına “6112 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre ödenen para cezasıdır” şerhiyle ödenmesi gerektiği veya 6112 sayılı Kanunun 32 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca tebliğden itibaren en geç onbeş gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılabileceğinin, dava açma süresi içerisinde  peşin ödeme yapılması halinde, 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca cezanın dörtte üçünün tahsil edileceğinin ve taksitlendirme talebinde bulunabileceğinin, peşin ödemenin kanun yoluna müracaat hakkını engellemeyeceğinin, en geç 1 aylık süre içerisinde ödenmeyen idari para cezasının, 21/7/1953 tarihli ve 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairesine gönderileceğinin bildirilmesine,

Üst Kurul Üyesi Ali ÖZTUNÇ’un karşı oyuyla, oy çokluğu ile karar verildi.

Toplantı No                           :  2015/28

Toplantı Tarihi                      :  17.06.2015

Karar No                                :  87

Karar Konusu                        :  6112 sayılı Kanun’un 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin ihlali nedeniyle İDARİ PARA CEZASI. (SAMANYOLU HABER-SAMANYOLU HABER YAYINCILIK HİZMETLERİ A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme   : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 04.06.2015 tarihli ve 850 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

“Samanyolu Haber Yayıncılık Hizmetleri A.Ş unvanı ve Samanyolu Haber logosuyla yayın yapmakta olan medya hizmet sağlayıcı kuruluşta 25.05.2015tarihinde saat 13:00’da “Gün Ortası” isimli, sunuculuğunu Mahmut Yılmaz’ın yaptığı bir haber bülteni yayınına yer verilmiştir.

Söz konusu haber bülteninde saat 13:22’de, göz altına alınmadan önce eski Emniyet Müdürü Anadolu ATAYÜN’ün açıklamaları “TÜRKİYE SUÇ CENNETİ OLDU.” başlığı ile ekranlara getirilmiştir. ATAYÜN’ün, açıklamalarında sert ifadelere yer verdiği, eleştiri sınırlarından çıkılarak hakaret ve iftiraya varan aşağılayıcı ve küçük düşürücü açıklamalar içeren konuşmalar olduğu görülmüştür. Bu açıklamalar arasında özetle;

  • “Oslo’do sözde barış anlaşması adı altında imzaladıkları bir paçavrada terör örgütü PKK’ya söz verip polisleri PKK’ya ve finansörleri olan uyuşturucu kaçakçılarına operasyon yaptıkları için tutukluyorlar.”
  • “Hitler’in Nazi Almanya’sında, Mussolini’nin Faşist İtalya’sında, Stalin’in Komünist Rusya’sında bile olmayan uygulamalarla karar veren yetkili hakimler insanlık suçu kapsamında yargılanması gereken; tırlar dolusu silah ve patlayıcıyı terör örgütlerine götürenleri suçüstü yakalayan polis, asker ve savcılar tutuklanıyorlar.”
  • “…bu ülkeyi iliklerine kadar soyduklarının, hırsızlıklarının, bin yıllık yurdumuzu PKK’ya teslim edip böldüklerinin, eli kanlı vahşi terör örgütlerine başta silah olmak üzere her türlü maddi ve manevi yardımları yaptıklarının konuşulmaması, bilenlerin itibarsız hale getirilip söylediklerinin dinlenilip kabul görmemesi için bizleri ve bu operasyonları örtü olarak kullanıyorlar.”
  • “Zalimler şunu bilsin ki biz acuze-i şemta gibi rahat yatakta ölmek, Acem soytarılarının önüne yatmak için bu yola girmedik.”

Görüleceği üzere konuşmada, polislerin PKK’ya operasyon yaptıkları için tutuklandıklarını, demokratik ve hukuk devleti olan ülkemizi Hitler Almanya’sı, Faşist İtalya’sına benzettikleri, hakimlerin insanlık suçu kapsamında yargılanması gerektiğini, hükümetin bu ülkeyi soyduklarını, PKK’ya teslim ettikleri, PKK’ya yardım ettikleri gibi kabul edilemez ifadelere yer verilmiştir.

Söz konusu yayının deşifre metni şu şekildedir:

Sunucu: Evet Konya’da hırsızlıktan 180 yıl hapis cezası alan şahsın şikayeti üzerine tutuklanan eski emniyet müdürü Anadolu ATAYÜN gözaltına alınmadan önce son dönemde yaşanan hukuksuzluklara ilişkin önemli açıklamalar yapmıştı.

A.A.: 17-25 Aralık 2013’te başlayan süreçte bunların polisliğinde Türkiye suç cenneti olmuş; bizim mücadelede kullandığımız ve başarılı olduğumuz kanunları onlar yetersiz bulup değiştirmiş, yerine iç güvenlik kanunu gibi son derece faşist, insan haklarına ve günümüz özgürlüklerine aykırı bir hukuk garabetini koymuşlardır. Gelinen noktada da devlete de polise de polis teşkilatına da yargıya da güven ve memnuniyet dibe vurmuştur. Oslo’do sözde barış anlaşması adı altında imzaladıkları bir paçavrada terör örgütü PKK’ya söz verip polisleri PKK’ya ve finansörleri olan uyuşturucu kaçakçılarına operasyon yaptıkları için tutukluyorlar. Hitler’in Nazi Almanya’sında, Mussolini’nin Faşist İtalya’sında, Stalin’in Komünist Rusya’sında bile olmayan uygulamalarla karar veren yetkili hakimler insanlık suçu kapsamında yargılanması gereken; tırlar dolusu silah ve patlayıcıyı terör örgütlerine götürenleri suçüstü yakalayan polis, asker ve savcılar tutuklanıyorlar. Bizlerin işlerini yapan örgütle, suçla ilgisi olmayan insanlar, vatansever polisler olduğumuzu kendileri sizlerden çok daha iyi biliyorlar; ama bu ülkeyi iliklerine kadar soyduklarının, hırsızlıklarının, bin yıllık yurdumuzu PKK’ya teslim edip böldüklerinin, eli kanlı vahşi terör örgütlerine başta silah olmak üzere her türlü maddi  ve  manevi  yardımları  yaptıklarının  konuşulmaması,  bilenlerin  itibarsız  hale  getirilip söylediklerinin dinlenilip kabul görmemesi için bizleri ve bu operasyonları örtü olarak kullanıyorlar. Zulüm yani hukuksuzluk deniz suyu gibidir. Susuzluğunuzun geçmesi için deniz suyu içiyorsunuz. Oysa o deniz suyu aldığınız her yudumla sizi kaçınılmaz sonunuza bir adım daha yaklaştırıyor. Zulmün şehveti sizleri bir girdap gibi sarıp sarmalayıp içine çekiyor. Sizleri hukuka, hakka uymaya, özgürlüklerin teneffüs edileceği kanalları açmaya davet etmek istiyorum. Fakat hakka ihanet eden zalimlerden hak talep etmenin bizatihi hakka hürmetsizlik olduğu bilinciyle bir şey demiyor; sizleri önce adil, cebbar ve müntakim olan Allah’a sonra da tarihin içinden bir mızrak gibi şanlı, şerefli binlerce yıllık bir koşuyla dört nala gelen Malazgirt’i, Çaldıran’ı, Mohaç’ı, Preveze’yi, 26 Ağustos günü başlayan Büyük Taarruzla destansı Kurtuluş Savaşıyla taçlandıran Türk milletine havale ediyorum. Kim haklıysa güçlüdür. Kim haksızsa, zalimse korkudan yalvarır, titrer. Oysa insandan değil, Allah’tan korkmak gerekir. Hazreti Mevlana’nın dediği gibi bizi bilen bilir, bilmeyen kendi gibi bilir. Zalimler şunu bilsin ki biz acuze-i şemta gibi rahat yatakta ölmek, Acem soytarılarının önüne yatmak için bu yola girmedik. Allah var, gam yok.

Demokratik ve hukuk devleti ilkeleri, anayasal bir güvencede olan ülkemizde farklı inanışlar, siyasi düşünceler, eleştiriler, ifade özgürlüğü bu ilkelerin temel yapı taşları arasındadır. Ancak şu da bilinmektedir ki ne ulusal ne de evrensel hukuk normları eleştiri veya ifade özgürlüğünü sınırsız bir şekilde korumamaktadır. Basın özgürlüğünün, ifade hürriyetinin sınırları özellikle başka kişilerin haklarını ihlal eder seviyeye ulaşıyorsa bu haklar artık korunan değil, hukuk normlarıyla sınırlanan özgürlükler olmaktadır. Açık açık ekranlardan tehditler savurmak, hakaretler etmek muhataplarını aşağılar bir üslup kullanmak ne Anayasamızda ne hukuk normlarımızda ne de 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’da korunan şeyler değildir. Buradan hareketle söz konusu yayının 6112 sayılı Kanunun (ç) maddelerini ihlal ettiği kanaati hakim olmuştur.

Sonuç olarak; Samanyolu Haber logosuyla yayın yapmakta olan medya hizmet sağlayıcı kuruluşun mezkur yayınları ile 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun “Yayın hizmeti ilkeleri” başlıklı 8. maddesinin (ç) bendinde yer alan “…kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez.” ilkelerini ihlal ettiği düşünülmektedir.”

Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

Yayın Kuruluşu’nun söz konusu yayını ile 6112 sayılı Kanun’un 8. maddesinin birinci fıkrasının  (ç) bendini ihlal ettiği kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

Gerekçe                                   : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

Bilindiği üzere, kişilik hakları, kişiye sırf kişi olması sebebiyle tanınmış, vazgeçilmesi, devri mümkün olmayan haklardır. Kişilik hakları başta Anayasa olmak üzere yasal mevzuatımızla da koruma altına alınmıştır. Anayasanın “kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı” başlıklı 17. maddesinde; “herkesin, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahip olduğu” hükme bağlanmıştır. Bunun yanı sıra, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 24. ve devamı maddelerinde de “kişiliğin korunması” başlığı altında buna ilişkin esaslar ve korunma yolları düzenlenmiştir.

Diğer taraftan, Anayasanın 28’inci maddesine göre, “Basın hürdür, sansür edilemez.” Maddede düzenlenen basın özgürlüğünün amacı, kamuoyunun ilgisini toplayan olaylarda toplumun bilgi sahibi olmasını, aydınlatılmasını sağlamak ve kamuoyu oluşturmaktır. Ancak; bu özgürlük sınırsız ve mutlak değildir. Bu nedenle, basının yayınlarında kişilik haklarına saygı göstermesi, yukarıda da açıklandığı üzere, gerek Anayasal gerekse yasal olarak güvence altına alınmış bulunan kişilik haklarına saldırıda bulunmaması hukuki olarak zorunludur. Basın özgürlüğünün, ifade hürriyetinin sınırları özellikle başka kişilerin haklarını ihlal eder seviyeye ulaşıyorsa bu haklar artık korunan değil, hukuk normlarıyla sınırlanan özgürlükler olmaktadır.

Söz konusu yayına ait deşifre kayıtlarının ve video görüntülerinin tetkiki sonucunda; yayında kullanılan ifadelerin kişilere ve kurumlara hakaret edici ve eleştiri sınırlarını aşan nitelikte olduğu tespit edilmiştir.

Bu itibarla mezkur yayında, 6112 sayılı Kanun’un 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin ihlal edildiği sabit görülmüştür.

Söz konusu kuruluşa 26.06.2013, 22.08.2013 tarihli yayınları nedeniyle evvelce 06.08.2013, 24.09.2013 tarih ve 2013/46, 2013/54 sayılı toplantılarda alınan 48, 21 nolu Üst Kurul Kararlarıyla 6112 Sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca uyarı yaptırımı uygulandığı Üst Kurul kayıtlarından anlaşılmıştır. Bu itibarla; 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin tekraren ihlali nedeniyle, Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre “İdari Para Cezası” yaptırımının uygulanması gerektiği, kanaatine varılmıştır

Karar                                       : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere, SAMANYOLU HABER logosuyla yayın yapan SAMANYOLU HABER YAYINCILIK HİZMETLERİ A.Ş. unvanlı kuruluş hakkında; 6112 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “…kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez.” ilkesini tekraren ihlali nedeniyle, 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca;

1- İhlalin tespit edildiği  tarihi itibariyle kuruluşun Nisan 2015 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının 150.874,05 Türk Lirası olduğu değerlendirilerek, televizyon kuruluşları için idari para cezası 10.000 ( 2015 yılı için yeniden değerleme oranına göre belirlenen 13.601 (onüçbinaltıyüzbir -)  Türk Lirasından az olamayacağından 13.601 TL. İDARI PARA CEZASI UYGULANMASINA;

2- İdari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Üst Kurulun T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi TR98 0001 0025 3300 9999 9951 93 no’lu hesabına “6112 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre ödenen para cezasıdır” şerhiyle ödenmesi gerektiği veya 6112 sayılı Kanunun 32 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca tebliğden itibaren en geç onbeş gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılabileceğinin, dava açma süresi içerisinde peşin ödeme yapılması halinde, 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca cezanın dörtte üçünün tahsil edileceğinin ve taksitlendirme talebinde bulunabileceğinin, peşin ödemenin kanun yoluna müracaat hakkını engellemeyeceğinin, en geç 1 aylık süre içerisinde ödenmeyen idari para cezasının, 21/7/1953 tarihli ve 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairesine gönderileceğinin bildirilmesine,

Oy birliği ile, karar verildi.