Küresel Salgın Radyoları Nasıl Etkiliyor?


Küresel Salgın Radyoları Nasıl Etkiliyor?

Küresel salgından en çok etkilenen sektörler arasında kuşkusuz medya ve reklam sektörü de yer alıyor. Özellikle ulusal ve yerel çaplı radyolara reklam verenler, faaliyetlerini bu zor dönemde durdurdu. Salgın hastalık sürecinin getirdiği sosyo-ekonomik boyutlar birçok ulusal ve yerel radyoya reklam verenlerin planlarını bozdu. Reklam verenlerin reklam faaliyetlerini durduğu noktada yerel ve ulusal radyoların ayakta kalabilmesi bir hayli sıkıntıya düşürebileceği düşünülüyor.

Hal böyle olunca reklam verenlerin dikkatini çekmek  için konuyla ilgili bir anket yapıldı. Anket küçük gibi gözükse de radyolar için büyük önem arz ediyor.Bir çok radyocunun yayınlarında anons edip dinleyicileri katılmaya teşvik ettiği ankete ilgi büyük oldu.