13 Şubat: UNESCO Dünya Radyo Günü Kutlu Olsun


13 Şubat: UNESCO Dünya Radyo Günü Kutlu Olsun

Radyo, günümüzde gezegenin nüfusunun %95’ine ulaşabilme yetisiyle, dünyanın en yaygın kullanılan kitle iletişim aracıdır. Eğitimin, toplumsal tartışmanın, düşünce özgürlüğünün taşıyıcısı ve aynı şekilde, doğal afet zamanlarda bilginin hayati kaynağı olarak, radyoyu kutlamak amacı ile UNESCO geçtiğimiz sene, 13Şubat’ı Dünya Radyo Günü ilan etmiştir. UNESCO dünyanın her yerindeki yayımcıları Radyo Günü’nün ilk yılını kutlamaya davet etmektedir.
Teknolojik olarak nispeten basit ve masrafsız olan radyo, merkezden uzak ve dışlanmış topluluklara ulaşabilmektedir. İnternet ve mobil uygulamalar, radyonun etki alanını ve potansiyelini daha da artırmıştır.
Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’ne göre, dünyadaki evlerin %75’i radyo sahibidir. Ayrıca, haberlerle ulaşmak ve iletişim kurmak için geniş bant bağlantı kullananların sayısı her geçen gün artmaktadır.
Dünya Radyo Günü için yayınlanan mesajında Genel Direktör İrina Bokova; “Radyo toplumumuzun dışlanmış grupları başta olmak üzere, en geniş kitlelere ulaşabilen kitle iletişim aracıdır. Özgür, bağımsız ve çoğulcu radyo, sağlıklı toplumlar için zaruri, insan hakları ve temel özgürlüklerin geliştirilmesi için hayatidir.” demektedir.
UNESCO; kamusal, özel radyo ve topluluk radyosu yayıncılarını Dünya Radyo Günü’nü kutlamaya teşvik etmek için, farklı dillerde sesli mesajlar ve topluluk radyosu kitapçıkları içeren bir internet sitesi yaratmıştır. Bu site, kamunun aralarında Pablo Neruda, Jean-Paul Sartre, Jorge Luis Borges, André Malraux, Pablo Picasso, Charles de Gaulle, Yuri Gagarin, Nikolay Nikolaevich Semenov, Nelson Mandela, Frederik de Klerk ve Harry Belafonte’nin bulunduğu kişilerin sesleriyle UNESCO’nun ses arşivinden ücretsiz yararlanmalarını sağlamaktadır.
Altmış yılı aşkın süredir UNESCO başta topluluk radyosu alanı ve radyonun insani yardımda kullanılması konusu olmak üzere, basın alanında birtakım girişimlere de öncülük etmektedir. Radyonun insani yardımda kullanılması için UNESCO “radio-in-a-box’u” geliştirmiştir.
13 Şubat aynı zamanda 1946’da kurulan Birleşmiş Milletler Radyosu’nun yıldönümünü işaret eder.
Bir cevap yazın